La interventora al seu informe afirma que existix un important desquadre entre els ingressos previstos i les despeses. La diferència és alarmant -un 15% del pressupost-, gasten 2,6 milions d’euros més del que ingressen, el triple del que permet la llei. A més, també aclarix la interventora accidental que cal prendre mesures -Pla de Sanejament- per tal d’interrompre este desquadre, tal i com marca la llei.

A l’octubre de l’any passat, quan l’equip de govern (PP-UPIB-UV) ens presentà els pressupostos de 2010, a sols dos mesos de finalitzar l’any (fet inaudit), des de Compromís insistírem que ens estaven presentant uns pressupostos unflats en les partides d’ingressos de manera premeditada.

Partides com sancions urbanístiques i de trànsit, ICIO, concessió de l’aigua,…que pujaven l’enorme quantitat de 3 milions d’euros, eren ingressos inexplicables i irrisoris, que feien tenir vergonya fins i tot al menys expert en la confecció de pressupostos. Les seues explicacions, igual d’irrisories, feien preveure que alguna cosa estava passant.
El més greu d’este fet és la premeditació de la seua actuació. Sabien que estos ingressos eren ficticis i que sols els unflaven per poder cobrir l’enorme partida de despeses (esta s que no que no era fictícia) i poder traure un préstec d’un milió d’euros, probablement per poder finalitzar l’any i la legislatura.

Des de Compromís tenim clar que fa anys que el PP-UPIB (matrimoni de conveniència) coneixen el desquadre entre els ingresoss i les despeses de l’Ajuntament. Quan l’any passat feren els pressupostos, sabien perfectament la situació insostenible de l’Ajuntament i que s’havia d’actuar ràpidament, però s’arrimaven les eleccions i segurament consideraren que no era el moment d’iniciar estos retalls. Ara els hauran de fer i seran retalls durs i contundents, estem convençuts. Els queden quatre anys abans de les eleccions i pensen que podran dissimular la seua pèssima gestió al capdavant de l’Ajuntament.

Des de l’any 2006 estem veient als pressupostos municipals, com han estat finançant les despeses corrents de l’Ajuntament amb ingressos extraordinaris que provenien majoritàriament de les llicències d’obra. Els portem advertint molts anys que les despeses corrents han de cobrir-se amb ingressos corrents, i que els ingressos extraordinaris havien de servir per crear i millorar les infraestructures/serveis municipals, no per unflars els capítols 1 i 2 de personal i serveis externs. Les nostres recomanacions ni serviren ni han servit per a res, l’equip de govern porta des de l’any 2006 fent cas omís a les recomancions, i des de l’any 2008, davant una caiguda important dels ingressos per la crisi, passant de prendre les mesures serioses que tanta falta fan. Clar, és millor incrementar la contribució, cobrar IBI urbana en terrenys urbanitzables i augmentar les taxes de manera desproporcionada, i no entrar a modificar la seua manera de gestionar.

Ara tots tenim un problema, un problema greu. Les solucions les han de donar ells i segons el que facen ens trobaran enfront. No esperen de Compromís cap concessió, perquè ens imaginem què faran. Per a Compromís s’ha acabat el temps de pagar milionàries quantitats per assessoraments jurídics, grans vins d’honor i milionaris actes protocolaris, de serveis de jardineria caríssims, d’alfàbegues monumentals de redones… arriben altres temps i segur que l’equip de govern pren les pitjors mesures. Si comencen per traure a concurs públic tots els serveis i adquisicions de materials que pugen més de 18.000 euros, podrem parlar-ne, però si la seua política és privatitzar serveis o acomiadar personal ens trobaran enfront. Ells i només ells són els responsables d’esta lamentable situació.