Neus Sánchez, regidora de Compromís, sol·licità a la regidora d’Educació que es milloren una sèrie d’aspectes en la Biblioteca Municipal en el punt de precs i preguntes.

“En l’actualitat molts usuaris de la Biblioteca acudixen amb els seus ordinadors portàtils i es troben sistemàticament amb el mateix problema, no hi ha endolls per connectar-los. Alguns dels joves ens han traslladat la seua queixa perquè l’exposem al ple. Així com d’altres peticions, com puguen ser més paperes en la sala”, reclamà Neus.

La regidora d’Educació contestà que els endolls feia uns dies que els havien col·locat, de les paperes no en comentà res.

Sembla sorprenent com un edifici tan nou com la Biblioteca Municipal no compte amb endolls i que sols s’hagen col·locat com a conseqüència de les queixes d’alguns dels usuaris de les instal·lacions.