Tots els partits de la Corporació aprovaren en l’últim plenari la moció de Compromís que insta al Govern d’Espanya perquè es reconega l’exempció fiscal a efecte de l’IVA per als serveis d’atenció infantil en horari extraescolar, com per exemple els menjadors dels col·legis i escoles matineres i d’activitats extraescolars, ajustant-se a la normativa europea. Per una altra banda, també s’aprovà que el Consell de la Generalitat Valenciana inste al govern a realizar totes les modificacions legislatives corresponents.

La Comissió Europea ha obert un procediment d’investigació contra el govern espanyol pel fet que es factura l’IVA de tots estos serveis, quan la legislació europea permet d’eximir-los d’este impost”, afirmà Cristina Alemany, portaveu de Compromís per Bétera.

El Ministeri d’Hisenda ha establert que els serveis de menjador i d’activitats extraescolars es facturen al 21% d’IVA per a l’alumnat major de 6 anys i amb un 10% per als menors d’eixa edat, quan sembla que esta interpretació és contrària a la legislació de la UE.

Esta aplicació de l’IVA aprovada pel PP deteriora la labor de les entitats del sector social dedicades a les prestacions de serveis directament relacionades amb l’educació de xiquets/es i jóvens, però sobretot, trasllada una dura càrrega impositiva a les famílies, que és especialmente perjudicial en els actuals moments econòmics que patixen moltes famílies amb alumnat d’estes edats.