Compromís per Bétera se suma al Pacte contra la violència de gènere i masclista.


La violència masclista s’ha convertit, malauradament, en un dels demes més greus als quals s’enfronta la nostra societat. El nombre de dones assassinades durant 2017 a mans de la seua parella o ex-parella ascendix en l’actualitat a 37, una xifra similar a la d’altres anys que mostra la gravetat del problema.

La violència masclista ha eixit de la intimitat de les llars i es mostra en tota la cruesa, per la qual cosa les administracions públiques, les associacions i la ciutadania en general han de prendre partit per l’eradicació.

No hem de callar enfront d’estes agressions fundades en prejudicis d’altres èpoques! A causa de l’envergadura del problema, les institucions valencianes, els partits polítics, les universitats, els mitjans de comunicació, les institucions judicials i els membres, així com les forces i cossos de seguretat, organitzacions de la societat civil han elaborat i signat el Pacte contra la violència de gènere i masclista i ho han obert a l’adhesió de la ciutadania.

Des de Compromís per Bétera hem volgut fer un pas més en la lluita contra la violència masclista, sumant-nos al pacte, ja que estem decidits i decidides a posar tot el que estiga en les nostres part per a combatre esta xacra social.

Per açò, et convidem a què conegues el pacte i a què et sumes a ell.

Perquè les volem vives, suma’t al Pacte!

https://www.sumatalpacte.com

 

Compromís per Bétera se suma al Pacto contra la violencia de género y machista.

La violencia machista se ha convertido, por desgracia, en uno de los temas más graves a los que se enfrenta nuestra sociedad. El número de mujeres asesinadas durante 2017 a manos de su pareja o ex -pareja asciende en la actualidad a 37, una cifra similar a la de otros años que muestra la gravedad del problema.

La violencia machista ha salido de la intimidad de los hogares y se muestra en toda su crudeza, por lo que las administraciones públicas, las asociaciones y la ciudadanía en general deben tomar partido por su erradicación.

¡No debemos callar frente a estas agresiones fundadas en prejuicios de otras épocas! Debido a la envergadura del problema, las instituciones valencianas, los partidos políticos, las universidades, los medios de comunicación, las instituciones judiciales y sus miembros, así como las fuerzas  y cuerpos de seguridad, organizaciones de la sociedad civil han elaborado y firmado el pacto contra la violencia de género y machista y lo han abierto a la adhesión de la ciudadanía.

Desde Compromís per Bétera hemos querido dar un paso más en la lucha contra la violencia machista, sumándonos al pacto, pues estamos decididos a poner todo lo que esté de nuestra parte para combatir esta lacra social. Por ello, te invitamos a que conozcas el pacto y a que te sumes a él.

Porque las queremos vivas, ¡súmate al pacto!