Les instal·lacions del quarter de la Guardia Civil de Bétera es milloraran este any

El deteriorament del quarter de la Guàrdia Civil de Bétera és més que evident, en alguns casos, fins i tot resulta perillós, ja que són molts els anys que porten sense fer una inversió important en quant al manteniment de l’edifici”, afirma Daría Terrádez, portaveu de Compromís per Bétera. “La competència és de l’Estat i, per tant, no poden ser altres les administracions que assumisquen esta obligació”.

En este sentit, el senador de la Coalició Compromís, Carles Mulet, presentà fa uns mesos una pregunta que ha rebut resposta esta setmana. En concret, el senador preguntà sobre quines mesures es pensaven adoptar en les obres de millora del Puesto de la GC de Bétera, pel que fa a la rehabilitació de l’estat dels habitatges i de la resta d’instal·lacions.

La resposta ha tardat en aplegar, però crec que és positiva”, continua Terrádez. Així s’afirma que en el present exercici les actuacions previstes fan referència a la reparació dels balcons del pavellons, on viuen els guardies amb les seues famílies i que suposa un total de 6.762,69 €, del pressupost assignat a la Direcció General de la Guàrdia Civil.

També s’informa que, pel que fa a la resta de les instal·lacions, es troben en fase d’estudi diverses actuacions que es desenvoluparan en la pròxima anualitat, supeditades a la disponibilitat econòmica.