En la primera, es proposa el tancament i l’obertura dels parcs i de les zones esportives de la localitat per les nits. En la segona, la creació d’un espai per a les associacions.

El pròxim dijous 9 de desembre, dia de celebració del ple ordinari es debatran i es votaran les dos proposicions que Compromís per Bétera ha registrat per al ple.

La primera proposició incidix en la problemàtica que es genera per les nits en diversos parcs i espais esportius del terme municipal. En este sentit, en el primer acord de la proposició d’indica que el tancament i l’obertura dels parcs s’incloga dins del plec del contracte de manteniment de les zones verdes, que es breu es licitarà. Per una altra banda, que s’analitze i s’estudie la possibilitat de barrar perimetralment aquelles zones que presenten més queixes. I per últim, que l’Ajuntament busque en cada cas un horari que intente conjugar el gaudi dels espais amb el descans del veïnat.

L’altra proposició, en la qual es demana la creació d’un espai per a les associacions, es demana que per atendre la necessitat d’espais per parts de les associacions del municipi s’execute en un dels dotacionals del nucli urbà, si és posible prop de la futura Casa de la Joventut, un gran centre destinat a les associacions del poble. Després, que es redacte el projecte bàsic dins del primer semestre de 2022. A més, que per al projecte bàsic seran convidats els membres de cadascun dels diferents grups polítics municipals del Consistori, així com la regidora no adscrita, i del teixit associatiu de Bétera. Les reunions de treball a realitzar i les associacions convidades als diferents grups de treball, s’acordaran entre els grups polítics municipals i la regidora no adscrita, i l’empresa contractada per redactar el projecte bàsic.

I el tercer punt, que la licitació del projecte d’execució i de la construcció de l’edifici i espai d’associacions s’inicie al llarg del 2022 i es finalitze dins del primer semestre del 2023.