El ple ordinari de febrer fou molt fructífer en quant a proposicions, ja que les dues proposicions presentades per Compromís foren assumides per la Corporació i, en conseqüència, aprovades per unanimitat.

Al document registrat inicialment per Compromís s’afegiren una sèrie de punts, proposats per altres grups de l’Ajuntament, amb la finalitat de millorar-lo i enriquir-lo. “La nostra idea era que tots els partits ens posàrem d’acord i aprovàrem esta proposició, per tant, vam acceptar les modificacions que se’ns plantejaren perquè les consideràrem positives. Des de Compromís hem fet i continuarem fent una oposició constructiva i este és un altre exemple més”, explica Cristina Alemany, portaveu de Compromís per Bétera.

Així, la proposició tenia com a finalitat que des de la Unió Europea s’adonen que l’acord de Sud-Àfrica ha de revisar-se perquè el tractat que hi ha en vigor perjudica els interessos de l’agricultura valenciana, en concret, i també els de totes persones que de manera directa o indirecta viuen de la citricultura i, en el cas valencià, en són moltes.

És cert que a finals del mes passat, la UE ha anunciat que introduirà el tractament en fred a productes que entren en la zona de tercers països. En concret el tractament en fred s’aplicarà a la taronja, però queden fora les mandarines, les llimes i els pomelos. “En este sentit, els sindicats agraris consideren que es tracta d’un avançament, però que el canvi no és suficient. Cal continuar pressionant la UE perquè es faça extensiu a la resta de cítrics”, afig Alemany.

Són molts els ajuntaments del País Valencià on s’estan aprovant mocions d’este tipus i conjuntament amb la creació del Front Citrícola Valencià, tant el Ministeri d’Agricultura, com el President de la Comissió d’Agricultura de la UE, han d’escoltar els valencians i valencianes i rectificar el tractat perquè no continue perjudicant els interessos valencians.