> “La nostra postura és ben clara. No volem que cap regidor/a amb alliberació o sense alliberació, cobre cap quantitat econòmica per oficiar una boda. No volem que es convertisca en un negoci”, explica Cristina Alemany, portaveu de Compromís.

Dilluns p1386177_53512989assat el ple de la corporació (PP-UPIB-Mas Camarena-PSOE) aprovà, a excepció dels 3 regidors de Compromís, una modificació de la taxa per la celebració de matrimonis civils en dependències no municipals (restaurants, salons de bodes,…) i fora de l’horari.

La modificació d’esta taxa afecta directament a la remuneració que reben els regidors. Per cada casament celebrant en estos espais, el regidor/a rebrà 125 €.

Els regidors de Compromís per Bétera mantingueren la seua decisió de no rebre cap tipus de remuneració econòmica per celebrar estos casaments.

En el ple d’octubre Compromís sol·licità que es retirara el punt del ple per a debatre en Junta de Portaveus la proposta que havíem presentat.

“La nostra postura és ben clara. No volem que cap regidor/a amb alliberació o sense alliberació, cobre cap quantitat econòmica per oficiar una boda. No volem que es convertisca en un negoci”, explica Cristina Alemany, portaveu de Compromís.

En la Junta de Portaveus, PP-UPIB-Mas Camarena-CUBE exposaren la seua postura respecte a la proposta que féu Compromís i la conclusió fou contundent: els portaveus manteniren la decisió de cobrar 125 € per fer casaments.

Els regidors de Compromís informaren al tècnic encarregat de la gestió de bodes que “els nostres regidors sols casaran en els espais municipals habilitats a tal efecte, celebracions per les quals els regidors no cobren res”.