El grup Compromís per Bétera ha presentat per registre d’entrada a l’ajuntament una proposta que es trametrà al Consorci València Interior amb algunes mesures per a la millora del nou servei de l’ecoparc, relatives a la retolació dels residus en els contenidors i a la informació per als usuaris dels sistema de punts per les quantitats reciclades.

Com se sap, el nou ecoparc situat en el polígon de l’Horta Vella del municipi, a més de ser receptor dels residus valoritzables i perillosos incorpora ara un sistema de punts de cada contribuent que se controlen mitjançant una bàscula on es pesen els seus residus. El sistema pretén que els ciutadans puguen descomptar-se diners de la taxa -fins a un 50% han anunciat- però encara no se sap ben bé com.

El regidor de Compromís Francesc Vila raonà les demandes al ple de març en el torn de precs i qüestions: “Quant a la recollida selectiva, els diferents contenidors sols estan identificats amb un número i no pel contingut i n’hi ha 14 d’ells. Els operaris no poden acudir a controlar on es dipositen perquè pesen els residus, controlen un accés cada vegada més nombrós, l’usuari es veu desorientat davant la diversitat dels seus residus i dels contenidors i això dóna com a resultat depòsits incorrectes i que es faça un reciclatge més costós i ineficaç. Un simple rètol amb imatges i text bastaria per a un funcionament més correcte”.

De la mateixa manera, el regidor de Compromís proposà mesures per a la interpretació transparent del nou sistema: “Hem comprovat que els sistema de punts no està operatiu i que la seua taula d’equivalència tampoc, per la qual cosa els usuaris no poden saber l’estalvi o la valorització dels seus residus en el cost de la taxa. En alguns casos podria ser més rendible vendre els residus a agents autoritzats si es desconeix el descompte i estaríem fent una competència deslleial al servei per falta d’informació”.