> El Tribunal Suprem ha declarat nul un Pla de Reforma Interior per no comptar amb l’informe preceptiu de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer sobre disponibilitat d’aigua.

> Altres plans urbanístics no tenen este mateix informe, cosa que “posa en una situació precària molts propietaris”.

La sentència del Tribunal Suprem del passat 8 de juliol que va declarar nul el Pla de Reforma Interior (PRI) “Albereda nord” de Bétera per no tindre l’informe previ i preceptiu de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer sobre disponibilitat d’aigua posa de manifest “la irresponsabilitat i la irregularitat amb la qual el PP local va plantejar un desenvolupament urbanístic per triplicar la població”.

“Quan en un municipi es planteja un creixement d’estes característiques, és imprescindible assegurar-se l’existència de recursos hídrics suficients per satisfer les demandes que es plantegen i l’única manera de fer-ho és comptant amb l’informe previ i preceptiu de la confederació hidrogràfica, document que no es va sol·licitar ni en el PRI “Albereda Nord” ni en altres Plans d’Actuació Integrada (PAI), amb la qual cosa es posa en una situació precària molts propietaris de parcel·les urbanes“, denuncia Neus Sánchez, regidora de Compromís per Bétera.

Hi ha nombroses sentències judicials que assenyalen que l’informe que puga emetre una entitat col·laboradora autoritzada per al subministrament d’aigua mai no pot substituir el de la confederació hidrogràfica corresponent, ja que no tenen legitimitat ni capacitat per informar sobre drets de l’aigua.

Des de l’any 2008, l’Ajuntament de Bétera i la Comissió Territorial d’Urbanisme han aprovat diverses actuacions urbanístiques sense el corresponent informe preceptiu de la confederació hidrogràfica, entre els quals hi ha el PAI “El Manisero”, que no ha sigut desenvolupat però que va servir per canviar la qualificació del sòl.

“Des del grup municipal de Compromís ens preguntem en quina situació es queden la resta de desenvolupaments urbanístics, promoguts pel PP, després de la sentència del Tribunal Suprem”, conclou Neus Sánchez.