Compromís per Bétera exigeix al Govern que complisca amb les recomanacions de la Comissió europea contra el racisme i la intolerància.

El passat 27 de febrer, l’ECRI, la Comissió europea contra el racisme i la intolerància va publicar el seu informe sobre Espanya, corresponent al cinquè cicle de supervisió. Espanya es declara com un país que no és racista ni xenòfob, i no obstant açò l’ECRI ha identificat diverses qüestions que contradiuen aquesta afirmació; un dels assumptes més preocupants per a l’ECRI són els delictes d’odi i el discurs d’incitació a l’odi cap als estrangers.

El discurs d’incitació a l’odi ha penetrat seriosament en la nostra vida diària, en els nostres comentaris en la xarxa, fins i tot s’ha introduït en el discurs polític, per la qual cosa Compromís per Bétera, després de la lectura de l’informe publicat per aquest organisme pertanyent al Consell d’Europa, ha decidit presentar una moció durant el pròxim ple perquè el Govern complisca les 17 recomanacions detallades en el mateix, sobretot pel que concerneix la lluita contra els delictes d’odi i el discurs d’incitació a l’odi.

Segons Rodado “Espanya, com a Estat social i democràtic de dret ha de complir amb els seus compromisos internacionals si, de debò, es considera una democràcia madura i forta” i afig que “no podem quedar-nos impassibles davant els retrets de l’ECRI, per açò, des de Compromís per Bétera presentem aquesta moció”. I, és més, el Govern hauria de plantejar-se seriosament si el problema del racisme i la xenofòbia és alguna cosa residual. Així mateix Rodado opina que “l’educació és el millor antídot contra la xacra del racisme i la xenofòbia, per açò no solament exigim que es complisquen amb les recomanacions, sinó que s’invertisca en educació en valors i en drets humans, una de les coses en el que coincidim amb l’ECRI i amb el seu últim informe”.

L’informe, en espanyol, pot consultar-se ací.

Compromís per Bétera exige al Gobierno que cumpla con las recomendaciones de la Comisión europea contra el racismo y la intolerancia.

El pasado 27 de febrero, la ECRI, la Comisión europea contra el racismo y la intolerancia publicó su informe sobre España, correspondiente al quinto ciclo de supervisión. España se declara como un país que no es racista ni xenófobo, y sin embargo la ECRI ha identificado diversas cuestiones que contradicen dicha afirmación; uno de los asuntos más preocupantes para la ECRI son los delitos de odio y el discurso de incitación al odio hacia los extranjeros.

El discurso de incitación al odio ha penetrado seriamente en nuestra vida diaria, en nuestros comentarios en la red, incluso se ha introducido en el discurso político, por lo que Compromís per Bétera, tras la lectura del informe publicado por dicho organismo perteneciente al Consejo de Europa, ha decidido presentar una moción durante el próximo pleno para que el Gobierno cumpla las 17 recomendaciones detalladas en el mismo, sobre todo en lo concerniente a la lucha contra los delitos de odio y el discurso de incitación al odio. Según Rodado “España, como Estado social y democrático de derecho debe cumplir con sus compromisos internacionales si, de verdad, se considera una democracia madura y fuerte” y añade que “no podemos quedarnos impasibles ante los reproches de la ECRI, por eso, desde Compromís per Bétera presentamos esta moción“. Y, es más, el Gobierno debería plantearse seriamente si el problema del racismo y la xenofobia es algo residual. Asimismo Rodado opina que “la educación es el mejor antídoto contra la lacra del racismo y la xenofobia, por ello no solo exigimos que se cumplan con las recomendaciones, sino que se invierta en educación en valores y en derechos humanos, algo en lo que coincidamos con la ECRI y con su último informe“.

El informe, en español, puede consultarse aquí.