La instrumentalització del món associatiu de Bétera

Les mateixes fotos de la Junta Local Fallera apareixen a les xarxes socials del PP de Bétera, això sí, una miqueta retallades perquè no pareguen idèntiques.
La parcialitat i la instrumentalització d’alguna associació de la localitat trenca amb el bon ambient que havia existit entre les associacions i els partits polítics de Bétera fins a la legislatura passada. Ara bé, sembla que les coses han canviat després de les últimes eleccions municipals.

La Junta Local Fallera, institució local que aglutina tot el món faller del municipi, que aglutina persones d’ideologies diverses amb un element comú: l’amor per les Falles, ha canviat fa uns mesos de Presidència i amb el canvi de Presidència, paral·lelament, s’ha perdut eixa suposada imparcialitat i no-instrumentalització de la JLF.
És trist veure com el Partit Popular de Bétera utilitza sense escrúpols les imatges de la JLF i se les fa pròpies. O és al contrari: la JLF qui s’agencia les fotos del PP? El que queda més que clar és que en elles apareix Elia Verdevío i, en algunes, acompanyat per Edgar Jorro (actual President de la JLF i número 8 en les llistes del PP en les últimes eleccions municipals).

I sorprén encara més que tot i que alguns ja ho advertírem, s’haja caigut en la temptació de polititzar i instrumentalitzar la JLF, de fer que una associació de tots i totes les falleres del poble es convertisca en un fullet propagandístic més del PP.

La instrumentalización del mundo asociativo de Bétera

Las mismas fotos de la Junta Local Fallera aparecen en las redes sociales del PP de Bétera, eso sí, un poquito recortes porque no parezcan idénticas.
La parcialidad y la instrumentalización de alguna asociación de la localidad rompe con el buen ambiente que había existido entre las asociaciones y los partidos políticos de Bétera hasta la legislatura pasada. Ahora bien, parece que las cosas han cambiado tras las últimas elecciones municipales.

La Junta Local Fallera, institución local que aglutina a todo el mundo fallero del municipio, que aglutina a personas de ideologías diversas con un elemento común: el amor por las Fallas, ha cambiado hace unos meses de Presidencia y con el cambio de Presidencia, paralelamente, se ha perdido esa supuesta imparcialidad y no instrumentalización de la JLF.

Es triste ver cómo el Partido Popular de Bétera utiliza sin escrúpulos las imágenes de la JLF y se las hace propias. O es al contrario: la JLF quien se agencia las fotos del PP? Lo que queda claro es que en ellas aparece Elia Verdevío y, en algunas, acompañado por Edgar Jorro (actual Presidente de la JLF y número 8 en las listas del PP en las últimas elecciones municipales).
Y sorprende aún más que a pesar de que algunos ya lo advertimos, haya caído en la tentación de politizar e instrumentalizar la JLF, de hacer que una asociación de todos y todas las falleras del pueblo se convierta en un folleto propagandístico más del PP.