La proposta guanyadora fou Riuet 2022 i ja fou votada per un jurat composat per membres tècnics i polítics a juliol de 2022.

Tant Eva Martínez de Ciudadanos com Elia Verdevío del PP han obviat informar la ciutadania de què les set propostes de modificació de l’Alberada ja havien estat votades per un jurat fa aproximadament 9 mesos, obvietat molt estranya ja que les dos formaren part del jurat.

Els guanyadors han cobrat els premis: un primer premi de 10.000 € per al projecte Riuet 2022, un segon premi de 5.000 € per al projecte Agua Caballera i un tercer premi de 2.000 € per al projecte Nuevos tiempos.

Des de juliol el que faltaria és que els guanyador del concurs d’idees redactaren el projecte bàsic i d’execució que també forma part del premi:
PROJECTE BÀSIC I EXECUCIÓ: …………………………….123.200 € + IVA

DIRECCIÓ D’OBRA: ……………………………………………… 52.800 € + IVA

DIRECCIÓ DE L’EXECUCIÓ D’OBRA:……………………… 52.800 € + IVA

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT:………………………… 13.860 € +IVA

Si volien participació ciutadana el més normal és que la consulta s’haguera fet abans o que s’haguera inclòs a les bases del concurs i el veïnat haguera votat al juliol de l’any passat.

Han ocultat que s’haguera votat i han manifestat obertament que es poden agafar idees de qualsevol dels projectes i barrejar-les, abans que es redacte el projecte definitiu.

Això no és cert, no es poden agafar idees dels diferents projectes. Es poden presentar propostes de millora noves, però mai agafar propostes d’aquells projectes que no han guanyat perquè s’estaria incomplint la llei de propietat intel·lectual. Tot i que la regidora d’Urbanisme i l’Alcaldessa ho saben, continuen insistint en què el veïnat ho faça.

Segons apareix als plecs del concurs, “Los autores conservarán la propiedad intelectual de los trabajos presentados -autoría, originalidad de la obra y del pleno ejercicio de los derechos cedidos indicados en las presentes Bases– no pudiendo ninguno de ellos, ni siquiera los premiados, ser empleados para otros fines que los referidos en dichas Bases, ni como material para la redacción de otros proyectos por arquitectos o ingenieros diferentes de los respectivos autores”.

Des de Compromís pensem que el més normal haguera sigut publicar el projecte guanyador (fa uns mesos) i que les veïnes i veïns hagueren aportat idees, propostes o alternatives exclusivament d’este projecte guanyador.

A més, creiem més necessari un estudi seriós dels problemes d’inundabilitat dels edificis propers a l’Albereda, així com un projecte de reubicació dels estacionaments si s’elimina l’aparcament.

A finals de la legislatura passada Compromís tenia acabades unes bases per licitar el concurs d’idees de la reforma de l’Albereda, però els temps se’ns tira damunt i no les poguérem traure. Esta legislatura es modificaren i ampliaren estes bases en què s’incrementava fins als 4 milions d’euros els diners previstos per executar estes obres de millora de l’Albereda. Després de dos anys tragueren a licitació el que s’anomenaria CONCURSO DE PROYECTOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRA DE REMODELACIÓN DE LA ALBEREDA RAMÓN INGLÉS DE BÉTERA.

Quan tragueren estes bases, els problemes d’inundabilitat ja havien començat en moltísimes edificacions properes de l’Albereda. L’augment del nivell freàtic provoca la inundació dels garatges.

Un dels motius possibles de les inundacions seria el trencament de les mines d’aigua que passaven per baix de l’Albereda, dels ullals que venien de l’Horta i del Junqueral. Les mines es taparen abans de 1950. Caldria un estudi rigorós per a verificar si pot ser un dels motius.

A l’Albereda poden anar fent-se obres de millora (llevar l’asfaltat zona de bars, proteccions carretera de la Diputació,…) i que estaria molt bé que es feren sota el paraigua d’un projecte integral a llarg termini. Ara bé, abans d’eliminar cap lloc d’aparcament, cal buscar solucions alternatives (que ja les hem proposades i no son barates) d’un gran aparcament en la zona.