> “Amb les nostres aportacions, hem contribuït a que cada nucli de població tinga, al final del procés, un pla d’emergències adaptat a les seues característiques”, indica la portaveu de Compromís per Bétera, Cristina Alemany.

fotoseguretatAl plenari de dilluns passat s’aprovà definitivament el Pla Municipal d’Emergències, document que orienta a l’estudi i la prevenció de les situacions de risc. També inclou les mesures de protecció a utilitzar i la coordinació de les diverses administracions implicades.

Compromís presentà un total de 10 consideracions al document inicial, de les quals 2 s’estimaren parcialment, unes altres 2 totalment i 6 es desestimaren. “Gràcies a les nostres aportacions, cada urbanització tindrà, al final del procés, un pla d’emergències adaptat a les seues característiques”, indica la portaveu de Compromís per Bétera, Cristina Alemany.

-S’ha inclós al plànol corresponent el senyal de risc d’incendi forestal per a les instal·lacions educatives de San Patricio i CP Lloma del Mas.

-S’han afegit com a zona de concentració de masses Les Fogueres de Sant Antoni i la Nit de la Cremà.

S’han incorporat al plànol una sèrie de nuclis habitats: Urbanització El Bassó, Bonsol, El Brucar, La Pobla, Paterna (Paternero), El Císcar, La Junquera, Les Almudes, Mas d’Elies, El Periquillo , Providència, Sant Isidre, Sant Ramon, Diseminat Vereda, L’Horta Vella.

-S’ha grafiat al plànol el pas del gaseoducte.

Ara el document haurà de passar per la Comissió de Protecció Civil perquè siga homologat. I, a continuació, es desenvoluparan els protocols de les diferents zones del terme, com per exemple, les urbanitzacions.