La moció presentada per Compromís per Bétera en el passat plenari que demana la modificació de la Llei de Telecomunicacions per evitar l’expropiació forçosa de terrats i que es limiten les competències dels ajuntaments va ser aprovada amb els vots a favor dels mateixos regidors de Compromís i el regidor del CUBE. La resta (PSOE-PP-UPIB-Mas Camarena) s’hi abstingueren.

“S’entén a la perfecció que tant els regidors i regidores del PP com del PSOE no aproven esta moció, ja que els seus respectius partits foren els qui aprovaren la nova Llei de Telecomunicacions al Congrés dels Diputats”, afirma la portaveu de Compromís, Cristina Alemany.

La llei aprovada al Congrés dels Diputats facilita l’expropiació forçosa de terrats particulars i altres propietats públiques o privades per a la col·locació d’antenes de telefonía mòbil. També, deixa la ciutadania desemparada i, a més, suprimix tota competència dels ajuntaments.

“Per exemple, ja no seran necessàries la llicència d’obres i d’activitat que atorgaven els ajuntaments. Serà suficient amb un pla de desplegament aprovat des del Ministeri d’Indústria”, diu Alemany.

La ciutadania també es veu afectada amb esta legislació, ja que es facilita l’expropiació forçosa de terrats i altres propietats quan resulte necessari per a la instal·lació de la xarxa de telefonia mòbil i no hi haja una altra alternativa tècnicament o econòmicament viable. La llei considera estes xarxes determinacions estructurals, és a dir, al mateix nivell que un hospital o una carretera. Els veïns es queden sense mecanismos per defensar-se davant la col·locació d’antenes.