La Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana ha posat en marxa un programa que dota econòmicament els municipis que tenen escoles d’estiu perquè els xiquets i les xiquetes puguen accedir tant a les activitats lúdiques com a una alimentació diària i correcta.

Els ajuntaments hauran de promoure este tipus d’escoles d’estiu i activitats, informar la ciutadania, inscriure els menors beneficiaris dels programes i presentar els diversos certificats i models que requereix l’ordre, en un termini molt reduït, exclusivament hi ha 5 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació l’ordre en el DOCV, per la qual cosa el termini finalitza el proper dimarts 24 de juny.

“Hem sol·licitat a la regidoria encarregada que faça totes les gestions possibles per no perdre esta oportunitat. Així i tot considerem que el programa presenta moltes mancances, segurament per la precipitació”, afirma Cristina Alemany, portaveu de Compromís per Bétera. “Sorprén com el Govern Autonòmic, tot i que l’any passat ja es trobà amb el problema i fou un tema de debat, no haja previst amb major antelació possibles solucions al dramàtic problema que molts xiquets i xiquetes estan patint els mesos d’estiu”.

Encara que el programa pot suposar un pal·liatiu per a la terrible situació, este presenta mancances i caldria subsanar-les per a propers programes d’este tipus. La realitat és que l’orde que regula el programa és poc integradora i molt excloent, ja que solament atén a criteris de renda (que fixa en un màxim de renda anual de les unitats econòmiques de convivència de 5007,80 euros) i deixa fora, per exemple, a menors víctimes de violència de gènere, menors que conviuen amb famílies educadores, menors que resideixen en centres de la Generalitat i menors amb discapacitat els quals per a Compromís són tot ells casos en els quals la vulnerabilitat, la desigualtat i l’exclusió social és més que manifesta.

“Cal garantir una correcta alimentació dels menors beneficiaris d’estes activitats, a més dels aspects lúdics i educatius que es puguen incloure, donant així compliment a l’article 39 de la Constitució, que establix l’obligació dels poders públics d’assegurar la protecció integral dels menors”, conclou Alemany.