L’Equip de govern de PP i UPIB va portar a ple ahir dimecres per segona vegada l’ampliació del contracte de recollida de residus sòlids urbans, de recollida de “poda” i neteja viària i d’espais públics, amb la intenció de duplicar el pagament per la neteja d’”imbornals”. De nou, a 18 dies de les eleccions municipals, esta ampliació s’hagué de deixar sobre la taula després de l’argumentació de Compromís. L’equip de govern volia pagar 675.545 euros per un servici que ja hauria d’estar oferint.

El grup municipal Compromís, en diferents ocasions, ha fet patent la necessitat d’una neteja periòdica dels “imbornals”, ja que evita danys i molèsties al veïnat que patixen inundacions en baixos i en garatges quan es produïxen pluges fortes, un servici ja inclòs en l’actual contracte licitat l’any passat.

PP i UPIB volien una ampliació d’este contracte per a incloure la neteja d’”imbornals” per un període de nou anys i un import de 675.545 € que des del punt de vista de Compromís no ha de pagar de nou Bétera perquè ja ho paga. “Des de Compromís entenem que en el contracte licitat l’any passat, ja s’incloïa en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP) la neteja d’”imbornals” en tres apartats diferents. Estos plecs són públics i, per tant, qualsevol persona pot consultar-los i comprovar que esta afirmació és certa”, explica Neus Sánchez, regidora de Compromís per Bétera.

En el ple de 8 d’abril, esta ampliació es deixà sobre la taula amb la finalitat de resoldre els dubtes generats. Novament , en el ple celebrat ahir l’equip de govern (PP-UPIB) va fer un segon intent d’aprovar esta ampliació, de nou fallit, ja que hagué de deixar-se sobre la taula en no poder aclarir els dubtes plantejats.

“La neteja d’”imbornals” és totalment necessària, però si apareix recollida en el PPTP pel qual s’adjudicà el contracte a esta empresa l’any passat, no existix cap necessitat de fer esta ampliació, ja que el servici hauria d’estar prestant-se des de l’adjudicació. Compromís està radicalment en contra, i així s’evidencià en els dos plens, que els veïns de Bétera haguen de pagar amb els imposts dues vegades pel mateix servici”, denuncia Neus Sánchez.