Compromís per Bétera presenta una proposta perquè el Govern de l’Estat destinen majors recursos per a la lluita contra la violència masclista i polítiques d’igualtat

El grup municipal de Compromís per Bétera ha presentat una proposta per al Ple ordinari de maig, en què sol·licita una partida pressupostària de 20.000.000 € destinada a la lluita contra la violència masclista per a les polítiques desenvolupades per les administracions locals.
“Al llarg dels darrers anys la llista de dones víctimes mortals per violència de masclista a l’Estat espanyol no ha parat de créixer. En la majoria de casos estes dones assassinades deixen xiquets i xiquetes orfes”, indica Enric Àlvarez, portaveu del Grup Municipal. I continua: “La violència masclista és una qüestió d’Estat, que afecta tota la població, i que té una causa estructural que és la desigualtat entre homes i dones, a la qual cal destinar tots els recursos que siguen necessaris per a la seua eradicació”.
El Pacte d’Estat en matèria de Violència de Gènere, aprovat pel Congrés dels Diputats, vincula directament els partits polítics, els poders de l’Estat i les administracions autonòmiques i locals amb un compromís ferm en pro d’una política sostinguda per a l’eradicació de la violència de gènere. La signatura del Pacte d’Estat suposava un gran avanç per a la protecció integral de les dones, amb un augment dels recursos per als municipis i comunitats autònomes en matèria de violència de gènere i un augment de les competències per als ajuntaments per a estos menesters.
En el projecte de Pressuposts Generals de l’Estat per al 2018, presentat el passat 3 d’abril, el govern de l’Estat incompleix el Pacte d’Estat en matèria de Violència de Gènere, així com el compromís del president Rajoy, en el Ple del Senat de 22 de novembre de 2017, ja que que no inclouen el compromís financer que preveia el Pacte d’Estat d’un augment pactat de 200 milions d’euros en aquest projecte de PGE: d’estos 200M€ només estan pressupostats 80M€ (que suposen un 0’02% dels PGE); i aquests 80M€ no contemplen els 20M€ previstos per als municipis.
Es nega, per tant, als ajuntaments qualsevol ajuda per millorar la prevenció i atenció a la violència masclista i en matèria d’igualtat, mentre segueixen prestant serveis i assumint competències que no els són pròpies i per a les quals no tenen finançament.