Bétera aprova per unanimitat l’ús àrids reciclats en obres municipals a partir d’una moció de Compromís

 

La proposta presentada pel grup Compromís per Bétera ha sigut assumida per tots els grups de la Corporació en el ple ordinari de gener celebrat ahir dilluns.

 

“Els objectius principals d’esta proposta són dos i volen donar solució a dos problemes ambientals: els abocadors i les pedreres”, afirma Cristina Alemany, portaveu de Compromís per Bétera.

Els dos acords aprovats han sigut, per una banda, que en els projectes, memòries valorades o plecs de prescripcions tècniques que encomane la Regidoria d’Urbanisme, l’Alcaldia o qualsevol altra Regidoria de l’Ajuntament de Bétera s’eviten les restriccions per als usos regulats i permesos dels àrids reciclats i, per una altra banda, que en els plecs de clàusules administratives, elaborats per a l’adjudicació d’obres s’incorpore com a criteri objectiu, la utilització d’àrids reciclats sempre que siga possible per la naturalesa del contracte i/o tècnicament viable.

“En definitiva, esta proposta respon a directrius europees amb l’objectiu d’apostar per una economia circular enfront a l’economia lineal”, conclou Alemany.

DESCARREGA ACÍ LA MOCIÓ