El cost del nou servei és de 1,6 milions d’euros a l’any al llarg de cinc anys i hi haurà 33 persones contractades, cosa que duplicarà el cost de jardineria d’altres ajuntaments amb els mateixos metres quadrats de jardins. El contracte ha passat de 17 a 33 persones contractades, és inviable i deixa molt tensionat el pressupost de l’Ajuntament de Bétera per als pròxims anys.

Els milers de metres quadrats de gespa i de jardins intensius suposen un cost elevat de manteniment, així com les exigències del partit de Mas Camarena, són els causants d’este monstruós contracte

Torre en Conilll és la zona de Bétera on més parcs es concentren amb 230.000 m² (per a 3.000 habitants) un fet que no és imputable al veïnat, sinó als polítics que projectaren o almenys acceptaren que s’executara la zona més cara de mantindre de tota València. Entre altres serveis, possiblement el més car siga el de jardineria, per la quantitat ingent de gespa als jardins, mitjanes o rodones… Era evident que si gestionava este contracte un regidor del Partit de Mas Camarena-Torre en Conill, s’anava a ampliar esta despesa fins quantitats inassumibles.

Compromís aposta pel jardí mediterrani, però l’equip de govern sols fa que posar més gespa

A diferència del cost de manteniment del jardí mediterrani -amb 1,20 € per metre quadrat i any- el cost de manteniment de la gespa i dels jardins intensius arriba als 3,50 € per m² a l’any. Cal sumar el cost en aigua de reg molt superior en els jardins amb gespa.

En conclusió, la gespa i els jardins intensius són mediambientalment insostenibles i tripliquen el cost total del manteniment dels jardins mediterranis. La reversió de molts d’estos jardins de gespa a jardins mediterranis haguera estat una bona inversió al llarg de la present legislatura i no ampliar desmesuradament els costos de manteniment anual. Per contra, han posat més de gespa al nou “Parque Norte” de Torre en Conill.