Es tracta d’un taller en el qual molta gent tenia dipositades les seues esperances perquè dóna feina a 30 persones desocupades durant un any.

En les proves de selecció el Servef i l’Ajuntament dediquen tres minuts a cada candidat per valorar la seua adequació al lloc de treball. En un matí entrevisten els 120 candidats/es.

Compromís sol·licita a la Conselleria que actue amb urgència i repetisca les proves de selecció.

El procés de selecció d’este taller d’ocupació del SERVEF constava de dos proves amb un màxim de 8 punts: una baremació objectiva de la situación personal i laboral de cada candidat que atorgava un màxim de 4 punts i una entrevista on s’havia de valorar l’actitud, l’eficàcia i l’experiència professional, així com altres circumstàncies que ajudaren a determinar la capacitació per al lloc de treball. Esta entrevista també atorgava un màxim de 4 punts.

Segons indica Cristina Alemany, “Els candidats que s’han posat en contacte amb Compromís, estaven convençuts que no se’ls havia fet cap entrevista. En els tres minuts que durà, els replegaren el DNI, els preguntaren per la situació familiars, si estaven interessats en el lloc de treball i si tenien experiència”. La responsable municipal justifica esta actuació indicant que sols tenien un matí, el temps de què disposava la tècnica del SERVEF per als 120 candidats. Des de Compromís pensem que estem davant una actuació lamentable del SERVEF i l’Ajuntament de Bétera: “la puntuació de l’entrevista s’ha demostrat que era la prova més determinant per accedir a este lloc de treball i ha estat una vertadera burla” indica Alemany molt molesta. “En tres minuts no pots conéixer la capacitació d’una persona per ocupar un lloc de treball, els podien haver elegit igualment mirant la foto del DNI o tirant monedes a l’aire”.

Tres dels veïns de Bétera que s’han vist afectats ens informen que “tampoc ha existit transparència en el procés de publicació de les llistes. Demanàrem la relació d’aprovats i ens digueren que no estava a la nostra disposició. Havíem de dir el nostre nom i un funcionari ens informava si havíem passat o no la selecció”. Al punt sisé de les bases s’indica: La comisión mixta (formada por Servef y Ayto. de Bétera) publicará la lista de los seleccionados en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Una vez publicadas las actas en el tablón, se dispondrá de un plazo de tres días naturales para presentar reclamaciones. Hem parlat amb els funcionaris i confirmen que la relació de seleccionats estava publicada al tauler d’anuncis junt amb les bases, però com les fulles anaven grapades i no poden obrir el vidre del tauler d’anuncis, preferiren informar-los d’esta manera. Si sumem les bases i la relació de seleccionats són 9 fulls i el tauler d’anuncis de l’Ajuntament està practicament buit i en caben uns 50 fulls penjats.