La comissió informativa que celebrà l’ajuntament de Bétera per a elevar al proper ple els pressuposts del 2015 acabà entre airades protestes dels tres regidors de Compromís davant la sorpresa d’estos en veure que s’hi havien produït importants modificacions i molt concretament en les bases d’execució, on s’havien suprimit gran nombre de fulls, sense el preceptiu informe de la intervenció. A més, l’alcalde es va negar a cedir-li la paraula a la tècnica d’intervenció reiteradament.

Els 3 regidors del grup municipal Compromís proposaren que es deixaren sobre la taula els pressuposts fins que s’emetera per banda de la intervenció un nou informe que recollira estes modificacions, informe que és preceptiu, tal i com exigix la llei, ja que no es podia permetre elevar a ple uns pressuposts que tenien un informe d’intervenció anterior a les modificacions que s’havien produït, a última hora, i que canviaven considerablement el seu contingut.

Els 3 regidors del grup municipal de Compromís, amb la finalitat que fóra la mateixa tècnica d’intervenció qui aclarira esta irregularitat, ja que es trobava present en esta comisió informativa, demanaren a l’alcalde que le donara la paraula. Davant l’estupor dels regidors, l’alcalde, Germán Cotanda (PP), es negà en reiterades ocasions a cedir-li la paraula a la tècnica d’intervenció, com sol·licitaven els regidors del grup Compromís, ja que entenien que una comissió informativa està precisament per a informar i assessorar els regidors.

“Esta actitud de l’alcalde obstaculitza el treball de l’oposició perquè reduïx les possibilitats de control i fiscalització. Fins i tot pot vulnerar el dret fonamental dels regidors, representants de la ciutadania, a exercir el seu càrrec”, assenyala Cristina Alemany, portaveu de Compromís per Bétera.

La pròpia tècnica d’intervenció demanà fer ús de la paraula, negant-se l’alcalde de nou a deixar-la parlar perquè poguera donar una explicació sobre estas sorprenents modificacions d’última hora.

“En suprimir-se una sèrie de regles contingudes en les Bases d’Execució, les funcions de control per banda de la Intervenció es buiden de contingut i s’anul·len les garanties que han de tindre de solvència i transparència la funció interventora municipal”, apunta Alemany.

El grup municipal de Compromís ha sol·licitat còpia de la gravació d’esta comissió per a prendre les mesures pertinents davant la manca de transparència en un tema tan important com són els pressuposts, sobretot quan l’any 2015 és any electoral i qui estarà obligat a acomplir-lo serè l’equip de govern que isca guanyador en les properes eleccions municipals del 2015.