Pistes Pobla de Vallbona

Les instal.lacions esportives municipals en quan a tenis i pàdel són actualment molt insuficents i la demanda en aquest esport cada vegada és major. A primers de curs 21-22 desenes de xiquets i xiquetes quedaren en llista d’espera per poder practicar tenis.

Si comparem amb pobles que ens envolten d’una mida semblant, l’oferta de Bétera és ridícula. La Pobla de Vallbona amb el mateixos habitants conta amb tres pistes de tenis de gespa i tres pistes de tenis ràpides, també amb 4 canxes de pàdel, 3 frontons i un trinquet. L’Eliana amb 7.000 habitants menys que Bétera conta amb 5 canxes de tenis, 2 de pàdel, 2 frontons, pista de vòlei platja i un trinquet. Llíria amb 3.000 habitants menys conta amb 4 pistes de tenis, 6 de pàdel, 2 frontons i un trinquet. Per contra a Bétera contem amb les mateixes dos canxes de tenis que als anys 80, un sol frontó (el mateix que als anys 80) una sola pista de pàdel i cap trinquet.

Sembla que en l’actualitat s’ha reduït un poc la llista d’espera, però al mes de gener encara hi havien més de 50 xiquetes i xiquets que no havien pogut entrar. Es veu clarament la necessitat de trobar llocs per ampliar les instal.lacions en molts esports, no sols de tenis, pàdel o d’una escola de pilota que fan molta falta, també canxes multiusos i un llarg etc.