Crònica de la veritat oculta

El ple ordinari d’agost es presentava tranquil: 5 punts en què la Corporació havia de votar i sense mocions a l’ordre del dia.

A més de les persones que habitualment hi assistixen, pocs seients quedaren lliures dilluns al Saló de plens, al voltant d’una trentena de veïns i veïnes del poble hi decidiren assistir. En el torn obert de paraula, 18 persones sol·licitaren participar. Els temes foren diversos, però principalment les intervencions se centraren en:

-la brutícia que inunda les urbanitzacions, Montesano, Lloma del Mas i Brucar (perquè les persones que intervingueren, viuen en estos nuclis de població), com a conseqüència de la falta de recollida sistemàtica no només del fem orgànic, sinó també de paper, cartró, plàstics i brossa.

-la falta de senyalització vial horitzontal i vertical, particularment a Montesano, que provoca situacions de gran perillositat entre el veïnat.

-els problemes enquistats al llarg de dècades, conseqüència dun model urbanístic anterior que genera malestar entre les persones que viuen a les urbanitzacions o són propietaris de terrenys, d’açò parlaren veïns i veïnes de Lloma del Mas.

-la realització dels bous al carrer per a setembre i que encara està en l’aire quina serà la ubicació.

Com dic, el ple fou relativament tranquil per als regidors i regidores, a excepció d’alguna intervenció del portaveu de l’equip de govern (el poble ja va coneguent-lo, gràcies a les intervencions, en molts casos, desafortunades i agressives, i en d’altres, properes a la mala educació!).

Esta relativa tranquil·litat suposà que el veïnat poguera intervindre més prompte del que és habitual i, sobretot, que moltes persones pogueren traslladar les opinions que consideraren.

Dilluns, els regidors i regidores de l’oposició poguérem veure en directe com funciona este equip de govern, no només per les paraules dels veïns i veïnes del poble (que foren molt descriptives), sinó també per les reaccions de qui ens governen. Eixides de to, menyspreus a les intervencions dels qui ens voten i, de rebot, acusacions vetlades cap a l’oposició d’instigar el veïnat a anar al ple i llançar-lo contra l’equip de govern. Resulta que els qui ens voten no pensen, no tenen capacitat de raonament i per això des de l’oposició els manipulem.

Perquè precisament dilluns el que es pogué apreciar és que la gestió del PP-Ciudadanos i Mas Camarena-Torre en Conill no està sent tan “magnífica” com es vol transmetre des de les xarxes socials municipals (pagades per totes i tots, per cert). Bé, això sí que ho fan bé exhibir-se dia rere dia, mentre fan creure que “gestionen” el nostre poble.

Per això, reclamem a l’equip de govern menys propaganda i més treball. Menys fotos i més gestió.

Cristina Alemany, portaveu del Grup municipal Compromís per Bétera