Per segon Ple consecutiu, en la sessió del passat dia 1 de juliol, Cristina Alemany, portaveu del grup municipal de Compromís, va preguntar a l’alcalde sobre el canvi dels horaris del metros de la Línia 1 que afecten Bétera. Des del passat mes de juny fins a meitat de setembre la freqüència de pas del metro per Bétera s’ha reduït a un metro cada 40 minuts.

Cristina Alemany va explicar que s’estan aplicant horaris d’agost o festius quan encara hi ha molta gent que diàriament usa els trens i necessita major freqüència de pas i va posar exemples: “Parlem d’un cas concret, hi ha un metro a les 6:16 del matí i cal esperar fins a les 6:56 per agafar el següent, és a dir, els horaris que estan aplicant-se en l’actualitat són els mateixos que un diumenge o que el mes d’agost”. Així les coses, el servei no satisfà ni de lluny les necessitats de la població. “Tot i que ha finalitzat el curs escolar (no per als universitaris i universitàries), la gent que treballa continua necessitant este mitjà de transport, és una autèntica bogeria traslladar els horaris d’agost als mesos de juny, juliol i setembre, mesos laborables per a la majoria de la població”, afirmà Alemany.

La resposta de l’alcalde Germán Cotanda va ser absolutament insatisfactòria. Cotanda, com si la cosa no anara amb ell, assegurà que quan al passat ple el grup Compromís li féu la consulta, de manera immediata, s’envià un escrit a FGV per demanar que es justifique la modificació dels horaris i es restituïsca el servei. Notícia o possible solució no en va donar cap.