_MG_0689 comp

Compromís per Bétera va retraure l’equip de govern la presentació d’un marcs pressupostaris gens creïbles al ple del passat dia 7 d’octubre. El regidor de Compromís Francesc Vila raonà la importància del document que es trametia al ple perquè “ suposa un document que afecta a la vida del municipi en un periode 2014-2016 on es comprometen les programacions pressupostàries de dos legislatures i on el govern de Bétera podria canviar”.

Els marcs pressupostaris que es pretenen aprovar per mitjà de la fòrmula del Decret d’alcaldia, resulten cabdals per als objectius d’estabilitat, del deute, projeccions d’ingressos i gastos i els supòsits d’eixes projeccions dels pressupostos municipals de Bétera. Per a Compromís per Bétera és més que recomanable la inclusió en el document d’un estudi de la Intervenció municipal i que les comissions informatives puguen debatre’l, cosa que no ha passat per al passat plenari.

Francesc Vila defengué que la proposta elaborada per la regidoria d’Hisenda en mans de l’UPIB, coaligat amb el PP, és “gens creïble”: “És impossible mantenir l’equilibri pressupostari i unes finances municipals sanejades amb una escassíssima capacitat de finançament, un endeutament financer creixent (al qual cal fer front per imperatiu legal), adobat amb insignificants augments dels ingressos i unes despeses que no se contenen i que freguen el 2%”.

El regidor d’Hisenda, Enric Alcàsser (UPIB), no va compartir que fóra el moment de parlar dels extrajudicials de crèdits, fòrmula que Compromís ha discutit moltes vegades com a mecanisme que falseja les dades de superàvits. En l’actualitat, l’ajuntament de Bétera, amb un comptes fallits, explota aquesta fòrmula segons el regidor Francesc Vila “per a poder pagar el gasto compromés que no ha sigut reconegut per falta de crèdit suficient. El gasto acaba comptabilitzat en exercicis posteriors i creant xifres irreals”. Per a Compromís sí que va ser el moment adequat de recordar-ho.