Cristina Alemany, portaveu de Compromís per Bétera, proposà a l’alcalde “que s’inicien totes les gestions necessàries per a reclamar la devolució del cèntim sanitari que s’ha pagat pel combustible utilitzat en els vehicles municipals” en el torn de precs i preguntes del ple ordinari de març.

“L’ajuntament haurà de fer tots els esforços possibles per aconseguir que es retornen uns diners cobrats de manera totalment il·legal”, demanà la portaveu de Compromís.

La reclamació de Compromís arriba poc després que s’haja fet pública la sèntencia del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que considera incompatible l’Impost de Vendes a Minoristes sobre Determinats Hidrocarburs, col·loquialment conegut com el cèntim sanitari aplicat a la gasolina, amb la Directiva 92/12/CEE.