L’equip de govern de l’ajuntament del PP ha tornat a aprovar gastos vençuts d’exercicis anteriors pel sistema del reconeixement extrajudicial de crèdit. Compromís per Bétera ha considerat en el ple de maig mitjançant manifestacions del seu regidor Francesc Vila que es tracta d’un sistema de funcionament que perverteix i falseja la gestió econòmica del municipi ja que es desvia eixe gasto imputable d’un pressupost a d’altres i per tant les liquidacions, valoracions dels plans d’ajustament, etc, no són mai reals.

En el mes de maig, s’han aprovat dos extrajudicials per valors de 6.549 i 98.942 euros amb objeccions de la interventora provisional que han estat alçats en el plenari amb els vots del PP-UPIB-Mas Camarena. El gros dels quasi cent mil euros corresponen als canons de vessament de les aigües residuals de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que es fan en els diferents nuclis urbanitzats de Bétera i que sempre s’han pagat i reconegut amb normalitat. En traure’ls dels pressupost com a gasto, la liquidació és millor del que cabia esperar i això serveix segons Vila “per a traure pit” al regidor d’Hisenda en els seus informes al ple. Moltes d’estes quantitats han hagut d’assumir-se per crèdits ICO que s’han d’amortitzar amb costos econòmics importants i que augmenten el forat el deute de Bétera.

“Portem en 2014 uns quants extrajudicials i aquest és un procediment extraordinari que s’ha convertit en ordinari en Bétera. Sols s’hauria de prendre en comptats casos. Aquesta dolenta forma de gestionar és una autèntica hipoteca per al sanejament dels comptes municipals”, ha conclòs el regidor de Compromís per Bétera Francesc Vila.