Compromís per Bétera considera desproporcionades algunes quantitats que es paguen a empreses externes que facturen a l’ajuntament pels seus serveis. El regidor Francesc Vila aportà la quantitat de 42.118 € en diversos pagaments anuals per la neteja dels edificis públics en favor de Servibétera, el manteniment de jardins i gestió de poda en favor de Dryade que ha ingressat sols en un trimestre vora 150.000 €, així com dels prop de 70.000 gastats en empreses de consultoria legal i financera com Garrigues, Noguera y Asesores, G.S. Local.

Vila considerà positiu que s’hagen reduït el temps de pagament a proveïdors fins a 39 dies (9 per damunt dels 30 que haurien de ser). No obstant això, demanà que els costos d’estes empreses s’haurien d’ajustar de manera immediata ja que els ingressos dels ajuntament augmenten i els esforços dels ciutadans s’han de veure acompanyats pels menors beneficis d’estes empreses. Compromís per Bétera instà a la rebaixa de costos, la revisió dels contractes i la renegociació de condicions menys lesives per a les arques municipals.

“No es pot dir que estem gestionant bé mentre ens gastem 15.000€ en que una empresa externa confeccione els pressupostos d’un ajuntament. És incomprensible per als ciutadans”· afirmà Vila. Per a Compromís per Bétera “aquesta manera de funcionar que no ens agrada. Preferim la gestió directa dels serveis municipals els quals estan ben preparats i si cal reforçar alguna àrea, cal plantejar-ho. Sempre apostarem per una gestió municipal directa i per la potenciació dels serveis públics”.