El portal municipal http://www.betera.es/ayuntamiento/nominas-concejales/ ha publicat ja i ho durà a terme durant tota la legislatura, les nòmines dels regidors que conformen l’equip de govern de Bétera com a mostra de l’exercici de transparència cap als ciutadans.

Els primers honoraris que han rebut els membres del nou equip de govern, tant els de dedicació exclusiva o alliberats com són el cas de l’alcaldessa Cristina Alemany, el regidor José Rodado, responsable de les àrees de Personal, Contractació, Policia i Protecció Civil i Parc Mòbil, i la regidora Daría Terrádez, també primera tinent d’alcalde i regidora de Serveis Socials, Manteniment d’Edificis i Instal·lacions publiques, Turisme i Patrimoni, corresponents al mes de juliol es poden consultar a la web municipal, a més de la resta d’edils amb dret a remuneració per assistència als òrgans col·legiats, a diferència de l’anterior equip de govern pel que fa a esta última informació que hi apareix detallada.

Recordem que al primer ple extraordinari de la legislatura es van acordar les retribucions dels responsables amb dedicació exclusiva amb una reducció del sous bruts d’un 10% i els costos a cobrar per la Corporació Municipal per assistència a sessions plenàries, comissions informatives, Junta de Portaveus, Junta de Govern local, Consells locals…, també amb una rebaixa mitjana del 11% respecte a l’anterior legislatura.

Font: Bétera Informació